Կենսաթոշակային ֆոնդերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սոցիալական պաշտպանության պարզագույն ձևերը գոյություն են ունեցել հասարակության զարգացման ամենավաղ փուլերում: Այսօր սոցիալական պաշտպանությունը համարվում է յուրաքանչյուր պետական համակարգի գործառնության …

Ինտերնետ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը պայմանական շուկայի վերլուծության ժամանակ

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս ողջ աշխարհում լայն տարածում և զարգացում են ստացել ինտերնետ տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից հասարակությունը ընդգծում է ինտերնետ ռեսուրսների ակտիվ օգտագործումը որպես …