Որդեգրման վավերացումը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

ՀՀ-ում որդեգրումն իրականացվում է դատական` հատուկ վարույթի՝ քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ընտանեկան օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` որդեգրում …