Արտադրության կառավարում

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Մենեջերին քաջ հայտնի է, որ արտադրական պրոբլեմներն ունեն բազմատարբերակային լուծումներ: Այդպիսի պրոբլեմների օպտիմալ լուծումը կարելի է գտնել օգտագործելով ժամանակակից մոդելավորման …

Արտադրատեսակի կենսապարբերաշրջանը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Շուկա մուտք գործող յուրաքանչյուր ապրանք պետք է ունենա բազմակողմանի հետազոտությունների հիման վրա մշակված որոշակի մարքեթինգային ռազմավարություն: Ապրանքը, մտնելով շուկա, անցնում …

Նոր արտադրատեսակների արտադրության կոնստրուկտորական, տեխնոլոգական նախապատրաստումը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Հասարակության զարգացման բոլոր փուլերում միշտ էլ մեծ ուշադրություն է դարձվել վերարտադրության արդյունավետության բարձրացման վրա, որը մեծ չափերով կախված է արտադրության …