Լրիվ ձևափոխվող միջատների խմբին պատկանող երկթևերի, թաղանթաթևերի կարգերի միջատների ձևաբանական և կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կարգաբանությունը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Միջատները հոդվածոտանիների տիպի մեջ կազմում են ինքնուրույն դաս և իրենց տեսակների թվով կենդանիների ամենամեծ դասն են: Տարբերում են դասակարգման միավորների …

Բնության աղտոտման տեսակները

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Երկիր մոլորակի աշխարհագրական թաղանթը և, մասնավորապես, կենսոլորտը, ինչպես հայտնի է մեզ, միակ նպաստավոր միջավայրն է, որտեղ ծագել և զարգանում է …

Ռեսուրսային և բնապահապանական գործունեության զարգացման ուղղությունները

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Թեպետ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունել է շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների յուրաքանչյուր բաղադրիչի արդյունավետ պահպանությունն ու օգտագործումը և երկրի ստանձնած միջազգային …

Ջրափրկարարական, ջրասուզական գործ

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Արտակարգ իրավիճակները՝ որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, վտանգավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), …

Հակահրդեհային անվտանգության պահանջները

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները (այսուհետ` օբյեկտներ) և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» …

Էկոլոգիական ճգնաժամերի կառավարման ժամանակակակից մոտեցումները

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Համաշխարհային հանրության սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որը բխում են գլոբալ տնտեսական գործունեության տեսակներից և մասշտաբներից՝ շրջակա միջավայրի վրա …

Ազատ առևտրի հյուսիս-ամերիկյան համաձայնագիրը

4800դրամ
24էջ
Կուրսային

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի փուլում փոփոխվում են աշխարհակարգի ավանդական հիմքերը, տեղի է ունենում միջազգային տնտեսական հարաբերությունների քանակական և որակական զարգացում: …

Սեպտեմբերի 11

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

XXI դ. սկիզբը նախանշվեց միջազգային հանրության համար ահաբեկչության սպառնալիքի կտրուկ աճով: Շարունակական տարածաշրջանային և տեղային ռազմական կոնֆլիկտները ընդարձակում են ահաբեկչական …