Անձնակազմի շարժը բնութագրող գործակցի վերլուծություն

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Վերլուծական հետազոտությունները հիմնականում կա­տար­վում են «Աշխատանքի մասին հաշվետվության» տվյալ­ներով: Դրանից բացի, օգտագործվում են նաև կազմակեր­պու­թյան բիզնես-ծրագիրը, կադրերի բաժնի, տաբելային հաշվառ­ման …