ֆինանսական իրավունքի առարկան, մեթոդը և փոխհարաբերությունները իրավունքի այլ ճյուղերի հետ

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Հայաստանի Հանրապետության իրավագիտության ժամանակակից խնդիրներից է ֆինանսական իրավունքի առարկայի հասկացության լուսաբանումը: Կարևոր է, որ ուսումնասիրության ոլորտում առաձնացվի և իրավունքի տեսության …