Հարկային վերահսկողություն

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հարկային վերահսկողության ձևերի մեջ ստուգումները առաջատար դիրք են գրավում իրենց գործուն լինելով, արդյուն ավետությամբ և իրավական հետևանքների համապատասխան նշանակությամբ: Հարկային …