PR-արշավների կազմակերպումը

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառ ունի իր առանձնահատկությունները, բայց նրանք բոլորն էլ չեն կարող գոյություն ունենալ և զարգանալ առանց PR-ի: Հյուրանոցային սպասարկման …

Միկրոմիջավայրը մարքեթինգի համակարգում

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր ֆիրմա շուկայում հաջող գործունեություն է ծավալում այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր կողմից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները համապատասխանում են մարքեթինգային …

Ֆրանչայզինգը որպես տեխնոլոգիաների փոխանցման ձև արտադրության կազմակերպման և մարքեթինգի ոլորտում

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Ֆրանչայզինգը հանդիսանում է տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման առավել տարածված ձևերից մեկը, որը կարելի է բնորոշել որպես հարաբերություն շուկայի մասնակիցների միջև՝ հիմնված …

Փորձարկման հիմնական միջոցներն ու ձևերը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Արդի համաշխարհային տնտեսությունն աչքի է ընկնում մարքեթինգային միջավայրը ձևավորող գործոնների դինամիկ փոփոխություններով, ապրանքների և տեխնոլոգիաների կենսապարբերաշըրջանի անընդհատ կրճատմամբ և գլոբալ …

Վաճառքի առաջմղում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Մրցակցային առավելությունների հասնելու համար ընդհանուր ռազմավարության ընտրությունից հետո ձեռնարկությունը կարող է անցնել մարքեթինգային համալիրի մանրամասն մշակմանը: Մարքեթինգային համալիրը ժամանակակից մարքեթինգի …

Ռազմավարական պլանավորման տրամաբանությունը և փուլերը

1200դրամ
6էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն շուկայում հաջողգործելու համար պետք է ունենա հստակ ռազմավարություն: Ռազմավարությունը գործարարության փիլիսոփայությունն է: Տնտեսական ռազմավարության մշակմամբ կազմակերպությունը ձգտում է …