Հավաքագրման չափանիշները և եղանակները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Անձնակազմի կառավարումը հանդիսանում է կառավարման անբաժանելի մասը: Այն կապված է մարդկանց և կազմակերպության ներսում նրանց հարաբերությունների հետ և ուղղված է …

Կառավարչական որոշումների դասակարգումը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Տնտեսագիտական գրականության մեջ լայն տարածում ունեն որոշումների ընդունման ինչպես ընդարձակ, այնպես էլ նեղ ըմբռնումները: Ընդարձակ իմաստով, որոշումների ընդունումը նույնացվում է …

Կառավարման գծային կառուցվածքները, դրանց առավելությունները և թերությունները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Կազմակերպական կառուցվածքների խնդրի հետ այսպես թե այնպես բախվում է ցանկացած ընկերություն: Հաճախ միայն վերակազմավորումն է թույլ տալիս իրագործել նոր ռազմավարությունը, …

Կառավարման արդի հիմնախնդիրները

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Իրավական պետության կառուցման գործընթացում կարևոր նշանակություն ունի ճիշտ՝ տվյալ պետության գոյատևման պայմաններին առավել համապատասխանող պետական կառավարման մոդելի ընտրությունը։ Պետական կառավարման …

Աշխատողների մոտիվացման համակարգերը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Աշխատանքային մոտիվացիայի հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության անկախացմամբ, քանզի երկրում մերժվեց գերկենտրոնացված վարչահրամայական տնտեսական մեխանիզմը, անցում կատարվեց նոր շուկայական …

Toyota Motors ընկերության ճապոնական տնտեսական մոդելի համատեքստում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ճապիոնիայում` կառավարման ժամանակակից մեթոդները ձևավորվել են հետպատերազմյան խառնաշփոթի պայմաններում, որը ղեկավարների առջև խնդիր է դրել վերականգնել սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական …

Մենեջմենթի գործառույթները

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Կառավարչի աշխատանքի էությունը կայանում է դրա արդյունավետության մեջ: Ինչ գործով էլ որ զբաղվի՝ բիզնեսով կան աշխատանքով հիվանդանոցում, կառավարական հիմնարկությունում կամ …