Սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները արդի ժամանակաշրջանում

4800դրամ
24էջ
Կուրսային

Քաղաքակրթական ներկայիս ճգնաժամը և դրա համատեքստում տեղի ունեցող սրընթաց ու արմատական փոփոխությունները` իրենց դրսևորման կերպերի ու զարգացման հնարավոր սցենարների բարդությամբ …

Մշակույթի զարգացման չափանիշները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Համաշխարհային մշակույթի զարգացումն ունի օրինաչափ բնույթ ու ինքնատիպ տրամաբանություն, որին ենթարկվում է առանձին մարդկանց և նույնիսկ ժողովուրդների գործունեությունը: Հեգելը առաջին …