Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Ներկայումս քաղաքացիական ծառայության հարաբերությունները կարգավորվում են 2001 թվականին ընդունված «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում …

Պատգամավորի թեկնածուների կարգավիճակը

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունները կազմակերպվում և անցկացվում են համամասնական ընտրական համակարգով: Ազգային ժողովի պատգամավորների նվազագույն թիվը 101 է: ՀՀ Ազգային …

ՀՀ նախագահ

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Հայաստանում ընթացող սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային խնդիրներից է ՀՀ Նախագահի կարգավիճակի արմատական վերանայումը և, համապատասխանաբար, նրա գործառութային կառուցակարգի ու լիազորությունների փոփոխությունը: …

Երաշխիքը որպես պարտավորությունների ապահովման միջոց

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Մտնելով պարտավորական հարաբերությունների մեջ` քաղաքացիաիրավական հարաբերության սուբյեկտներն իրենց առաջ դնում են որոշակի նպատակներ, որոնք կարող են արտահայտվել գործողությունների կատարմամբ կամ …

Բանավեճի էթիկա

2400դրամ
12էջ
Ռեֆերատ

Էթիկա բառը ունի հունական ծագում, նշանակում է վարք, ժամանակի ընթացքում էթիկա ասելով՝ սկսել են հասկանալ ոչ միայն առհասարակ վարք, այլ …

Քաղաքական որոշումների նախագծումը, անցնելիության բարձրացման ռազմավարությունը

2000դրամ
10էջ
Ռեֆերատ

Այսօր քաղաքագիտական գրականության մեջ մեծ ուշադրություն է դարձվում քաղաքական որոշումների ընդունման կառուցակարգերին. ովքե՞ր են հանդիսանում որոշումների ընդունման գործող անձինք (ակտորները), …

Պետության պաշտպանունակության և ռազմունակության համադրումը երկրի տնտեսությանը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Ինչպես գիտեք, պետության հզորությունը բնութագրվում է նրա տնտեսական, ռազմական և քաղաքական պոտենցիալների առկայությամբ և մեծությամբ: Առաջինը՝ տնտեսական պոտենցիալը, արտացոլում է …

Մոդերնիզմը քաղաքագիտության հայեցակարգում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Սույն աշխատանքում մենք ուսումնասիրել և ներկայացրել ենք մոդերնիզմի և պոստմոդերնիզմի զբաղեցրած տեղն ու դիրքը ժամանակակից քաղաքագիտության հայեցակարգում: Ինչպես գիտեք, մոդերնիզմ …