Սելավ. գնահատումը և հետևանքները տարհանման գործընթացը (երկրագնդի կանաչ զանգվածի անհրաժեշտությունը)

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Տարերային աղետներ, վտանգավոր երկրաֆիզիկական, երկրաբանական, ջրաբանական, մթնոլորտային երևույթների կամ շարժընթացների ծավալուն դրսևորումներ, որոնց հետևանքով ստեղծվում են աղետալի իրավիճակներ՝ մարդկային զոհեր, …