Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդելները՝ տարբերությունները և առավելությունները

2000դրամ
10էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս հաշմանդամության ընկալման վերաբերյալ գոյություն ունեն և պրակտիկայում    կամա    թե    ակամա    կիրառվում են   երկու   մոդելներ՝   բժշկական   ու   բարեգործական   և   սոցիալական,  …

Երիտասարդների ժամանցի անցկացման ձևերը

6400դրամ
32էջ
Կուրսային

Աշխատանքային ժամանակն ու ժամանցը փոխկապակցված երևույթներ են: Որքան կարճ է աշխատանքային ժամանակահատվածը, այնքան շատ ժամանակ է հատկացվում ժամանցին ու հանգստին: …

Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության սոցիալ-մշակութային նախադրյալները Հայաստանում

16500դրամ
33էջ
Դիպլոմային

Պետության և հասարակության փոխհարաբերություններն ու դրանց բնույթը վերաբերվում են ազգային պետական համակարգի քաղաքական մշակույթի ոլորտին: Հասարակության քաղաքական մշակույթն այն միջավայրն …

Տարեցներ

600դրամ
3էջ
Ռեֆերատ

Ծերությունը մարդու զարգացման վերջին փուլն է: Ծերության հասակում մարդու մոտ արտաքին և ներքին փոփոխություններ են տեղի ունենում: Ծերության հասակում նույնիսկ …

Հայաստանից ամուսնական միգրացիաները և դրա պատճառները

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Միգրացիան տարբեր պատճառներով մարդկանց տեղաշարժն է այս կամ այն տարածքային-ադմինիստրացիոն կազմակերպությունների (կամ կառավարությունների) սահմաններում՝ բնակության վայրի ժամանակավոր կամ հիմնական փոփոխությամբ: …