Ծառայությունների էությունը և բնութագրերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունն անհնար է պատկերացնել առանց ծառայությունների ոլորտի: Ծառայությունները մարդկանց գործունեության արդյունք են, որոնք բավարարում են մարդկանց և հասարակության …