Ծառայության առանձնահատկությունները որպես արտադրանք

6600դրամ
33էջ
Կուրսային

Ծառայությունների մատուցման կարևոր առանձնահատկությունը ձևավորվող ոչ նյութական ակտիվներն են: Հիմնականում, ծառայությունների մատուցման արդյունքները ֆիզիկական տեսք չունեն, շոշափելի չեն, և բնականաբար, …

Հետվաճառքային սպասարկման առանձնահատկություները

5200դրամ
26էջ
Կուրսային

Զարգացման արդի փուլում առևտրային հարաբերություններում տեղի ունեցող տնտեսական, կազմակերպա-իրավական փոփոխությունների պայմաններում առևտրային գործունեության կազմակերպումն ու տեխնոլոգիական գործընթացները պահանջում են նոր …

Թանգարանային էքսկուրսիան Հայաստանում, էքսկուրսավարի գործնական հմտությունները

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Թանգարանային էքսկուրսիան  Հայաստանում կենտրոնացած է հիմնականում մայրաքաղաք Երևանում, քանի որ մշակութային օջախները՝ թանգարաններն ու պատկերասրահները կենտրոնացած են մայրաքաղաքում: Մարզերում եթե …

Գովազդային ծառայությունները որպես սերվիսային գործունեության տեսակ

6600դրամ
33էջ
Կուրսային

Մեր աշխտանքի թեման է «Գովազդային ծառայությունները՝ որպես սերվիսային գործունեության տեսակ»: Թեմայի ընտրությունը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ ժամանակակից աշխարհում գրեթե …