Գովազդային գործունեության վերլուծությունը հեռուստատեսությունում Կենտրոն հեռուստատեսության օրինակով

Գինը՝ 29000դրամ
Էջերի քանակը՝ 58էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Դիպլոմային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 2. Զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնախնդիրները (Կենտրոն հեռուստաընկերություն)
2.1 Կենտրոն հեռուստաընկերության ստեղծման պատմությունը և զբաղեցրած դիրքը ՀՀ հեռուստաշուկայում
2.2 Կենտրոն հեռուստաալիքով ցուցադրվող հաղորդումները և դրաց վարկանիշները
Գլուխ 3. Կենտրոն հեռուստաընկերության հետագա զարգացումը և PR արշավները
3.1 Կենտրոն հեռուստաընկերության գովազգային գործունեության վերլուծություն
3.2 Եթերային ինքագովազդը, տիպաբանական առանձնահատկություններն ու տարատեսակների կատարելագործումը Կենտրոն հեռուստաընկերությունում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Array

Հեռուստատեսությունը զարգացման արդի փուլում հասարակության մեջ շրջանառվող գաղափարներն ու մտքերը որոշակի հեռավորության վրա տարածելու և մարդկության կենսագործունեության իրական պատկերն արտացոլելու միջոց է դարձել: Եվ հենց այդ հանգամանքն է, որ մարդկանց ձգում է դեպի էկրան՝ դրանով իսկ հեռուստատեսությունը դարձնելով զանգվածային լրատվության միջոցներից ամենամատչելին ու ամենամեծ լսարան ունեցողը: Հեռահաղորդակցման այդ գործառույթը հեռուստատեսությունը կատարում է ավանդական մեթոդներով՝ ամենօրյա և համակարգված հեռարձակումներով: Դրանք միավորվելով որոշակի ժամանակատարածական կաղապարի մեջ՝ հասցեագրվում են հասարակության տարբեր շերտերին:

Գրականության ցանկ

1. Ա. Շ. Ավետիսյան, Հեռուստածրեգրերի տիպաբանություն. հեռուստահաղորդումների դասակարգման չափանիշներ, Երևան 2010
2. Կենտրոն հ/ը պաշտոնական կայք, http://www.kentron.tv/index.php/am/about-us.html
3. Ս. Երիցյան, Ս. Մարության, Հեռուստառադիոեթերի գաղտնիքները, Երևան 2000
4. http://www.bci-marketing.aha.ru/content/korporativnyi-pr-etapy-sozdaniya-i-instrumenty
5. Бузин В. Н., Бузина Т. С., Медиапланирование для практиков, Москва: Вершина, 2006
6. Джей Дэвис Дж., Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика, Москва: Вильямс, 2003
7. Климин А. И., Медиапланирование своими силами, СПб.: Питер, 2007
8. Лебедев А. Н., Любимов А.Н. Психология рекламы, М., 2002.
9. Рональд Лейн У., Томас Рассел Дж., Реклама (Основы, Развитие, Функции), СПб.: Питер, 2004
10. Сиссорс Дж. 3., Бэрон Р. Б., Рекламное медиа-планирование, СПб.: Питер, 2004

Պատվիրել այս աշխատանքը