Լիպազների նշանակությունը դեղագիտության մեջ

Գինը՝ 8500դրամ
Էջերի քանակը՝ 17էջ
Աշխատանքի տեսակը՝ Վերլուծություն

Բովանդակություն

Նախաբան
1. Մանրեային լիպազներ դրանց ակտիվ արտադրիչները
1.1 Լիպազների կառուցվածքային առանձնահատկությունը
1.2 Մանրեային լիպազների ակտիվ արտադրիչը
1.3 Մանրէային լիպազների որոշ ֆունկցիաներ
2.Թերմոֆիլ լիպազներ, դրանց կիրառությունը
2.1 Թերմոֆիլ լիպազների ստեղծման անհրաժեշտությունը
2.2 Թերմոֆիլ լիպազների առավելությունները
2.3 Թերմոֆիլ լիպազների ստացումը
2.4 Թերմոֆիլ լիպազների ջերմային կայունությունը
2.5 Թերմոֆիլ լիպազների կիրառումը
2.5.1.Օրգանական սինթեզում
2.5.2.Սննդային սինթեզում
2.5.3.Կաթնամթերքի արտադրության մեջ
2.5.4.Լվացող միջոցներում
2.5.5.Թղթի և ցելյուլոզայի արտադրությունում
2.5.6.Կոսմետիկայի և պարֆումերիայի մեջ
2.5.7.Ճարպերի և յուղերի վերամշակման մեջ
2.5.8.Դեղագիտության մեջ
3.Մանրեային լիպազների կիրառությունը դեղագիտության մեջ
3.1 Մանրէային լիպազների մի շարք հատկություններ դեղագիտության մեջ
3.3 Մանրեային լիպազները որպես բիոսենսորներ
3.2 Մանրէային լիպազները դեղերի արտադրության մեջ
3.3 Լիպազները որպես դիագնոստիկ գործիքներ
3.4 Դեղագիտական մանրէային լիպազների կոմերցիոն նշանակությունը

Հատված

Array

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/