Ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձևավորումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում

23500դրամ
47էջ
Դիպլոմային

Ֆունկցիոնալ կախվածության հասկացությունը մաթեմատիկական գիտության գլխավոր գաղափարներից մեկն է, ուստի տարրական դասարաններում ֆունկցիոնալ կախվածության գաղափարի ձևավորումը կարևոր խնդիր է ուսուցչի …

Ֆինանսական ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումը ՀՀ կապի ճյուղի ձեռնարկությունների ֆինանսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները

13000դրամ
26էջ
Դիպլոմային

Տնտեսական պրոցեսների դինամիկությամբ, նրանց պարամետրեի փոփոխականությամբ և կառուցվածքային հարաբերություններից ծնվումէ մեկ այլ խնդիր: Դրա հետևանքով տնտեսագիտական խնդիրները անհրաժեշտ է մշտապես …

Քրեական պատասխանատվությունը իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար

27000դրամ
54էջ
Դիպլոմային

Կոռուպցիան սպառնալիք է դարձել ոչ միայն առանձին պետությունների անվտանգության տեսանկյունից, այլև վերածվել է միջազգային մասշտաբի իրական վտանգի, որը խանգարում է …

Քրեական դատավարության սուբյեկտների հասկացությունը. մեղադրանքի կողմը

31000դրամ
62էջ
Դիպլոմային

Քրեական դատավարության ժամանակակից գիտությունը բավականին լուրջ փոփոխություններ կրեց՝ պայմանավորված օրենսդրության զարգացումներով: Դրանք ընթանում էին հասարակական կյանքի պահանջմունքների աճմանը զուգընթաց՝ առաջացնելով …

Քրեական դատավարության սկզբունքները

29500դրամ
59էջ
Դիպլոմային

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական պետության կառուցման և քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացում կարևորվում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանությունը …

Քաղաքացիական շինարաության կառավարման համակարգը խոշոր քաղաքնեում

31500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

21-րդ դարասկզբին իրականացվող շինարարական աշխատանքների ծավալներն իրենց դրական ազդեցությունն ունեցան ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա: Շահագործման հանձնվեցին որակյալ ու ժամանակակից պահանջներին …

Քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր արևելքում, Արևմտահայոց դիվանագիտական գործունեությունը Հայաստանի ազատագրման հարցում

23500դրամ
47էջ
Դիպլոմային

Ինչպես գիտեք, Հայաստանի երկու հատվածները օսմանյան և պարսկական տիրապետության տակից ազատագրելու համար հայությունը հաճախ օգնություն էր հայցում Արևմուտքից: Այդ ժամանակահատվածում …

Տնտեսական ակտիվության կենտրոնացման միտումները և տարածքային անհամաչափ զարգացման գնահատումը ՀՀ-ում

34500դրամ
69էջ
Դիպլոմային

ՀՀ տնտեսական զարգացման վիճակի, կառուցվածքի և դինամիկայի ուսումնասիրությունը սերտորեն կապված է դրա տարածքային տեղաբաշխման (աշխարհագրության) հարցերի հետ: Ուստի ՀՀ տնտեսությունը …