Տիկնիկագործությունը, որպես դեկորատիվ կիրառական արվեստի տեսակ Երևանի Տիկնիկների պատկերասրահ

13500դրամ
27էջ
Դիպլոմային

Կիրառական արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղ իր ուրույն տեղն ունի հայ մշակույթում: Տիկնիկագործությունը ևս կիրառական արվեստի մի տեսակ է, որի պատմությունը ծնունդ …

Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգ 1919-1939 թթ.

28500դրամ
57էջ
Դիպլոմային

Սույն ավարտական աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է նախորդ դարի առաջին քառորդին Առաջին աշխարհամարտի ավարտից անմիջապես հետո ձևավորված Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի ուսումնասիրման, դրա …

Սորտավորման ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն

26000դրամ
52էջ
Դիպլոմային

Մեծաքանակ տվյալների ներմուծման և մշակման, համակարգչի հիշողությունում նրանց ներկայացման և պահպանման կազմակերպման ժամանակ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում տեսակավորել, դասակարգել, սորտավորել …

Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը

27000դրամ
54էջ
Դիպլոմային

Սեփականության իրավունքը, որպես սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների համակարգ, ուսումնասիրվել է դեռ այն ժամանակներից, երբ իրավագիտությունը ձևավորվել է որպես գիտություն: Սա, որպես հասարակության …

Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործում

34000դրամ
68էջ
Դիպլոմային

Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ժամանակագրական առումով լինելով առաջինը խորհրդային իրականության մեջ, միաժամանակ, աչքի է ընկնում նաև իր կարգավորման բարդությամբ, կարգավորման մեջ ներգրավված …

Ներդրումային արժեթղթերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

31500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում ներդրումային արժեթղթերի շուկան ընդհանուր շուկայի ֆինանսական (կամ փոխատվական) միջոցների վերաբաշխումն իրականացնող կարևոր օղակներից մեկն է: Այդուհանդերձ` …

Նախագծերի կառավարման կորպորատիվ համակարգի արդյունավետության ապահովման ռազմավարությունը բանկային կազմակերպություններում

31500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

Ցանկացած բիզնես պայմանավորված է որոշակի գործողություններով, որոնք ամփոփվում են բիզնես ծրագրերում կամ ներդրումային նախագծերում, որտեղ արտացոլված են նոր ստեղծվող կամ …

Միջազգային շուկաներ դուրս գալու հնարավորությունների և խոչընդոտների վերլուծությունը (ԱՍԳ 100 ընկերության օրինակով)

15500դրամ
31էջ
Դիպլոմային

ԱՍԳ 100 ՍՊԸ- ի գլխավոր առաքելությունն է՝ աշխատատեղերի ստեղծումը, նորմալ եկամտի ապահովումը ՀՀ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար, ինչպես նաև գյուղերի …

Մարզական մամուլը Հայաստանում և Ռուսաստանում

44000դրամ
22էջ
Դիպլոմային

Աշխարհի օլիմպիական շարժման և սպորտային շարժման զարգացումը, առողջ ապրելակերպով մարդկանց հետաքրքրությունը, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի խթանմանն ուղղված համազգային ծրագրերը սպորտային …

Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացումը ստեղծարար ոլորտում

29000դրամ
58էջ
Դիպլոմային

Ձեռնարկատիրությունն ու մասնավոր գործունեությունը շատ կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսության զարգացման տեսանկյունից: Ժամանակակից տնտեսագիտության տեսության մեջ ձեռնարկատիրական գործունեությունըկամ ձեռներեցության ընդունակությունը աշխատանքի, …