Ինքնակարգավորման խնդիրները Ֆեյսբուքում

39000դրամ
78էջ
Դիպլոմային

Ավանդական մեդիան կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է նորարարական մեդիային: Մարդիկ գերադասում են տեղեկություններ ստանալ անմիջապես համացանցից՝ առանց թերթեր գնելու համար …

Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության սոցիալ-մշակութային նախադրյալները Հայաստանում

16500դրամ
33էջ
Դիպլոմային

Պետության և հասարակության փոխհարաբերություններն ու դրանց բնույթը վերաբերվում են ազգային պետական համակարգի քաղաքական մշակույթի ոլորտին: Հասարակության քաղաքական մշակույթն այն միջավայրն …

Ներդրումային քաղաքականության մշակման և իրականացման առանձնահատկությունները

6000դրամ
15էջ
Դիպլոմային

Ներդրումային քաղաքականությունը ներդրումային գործունեության կարգավորման գործընթաց է, ներդրումների հոսքերի ակտիվացմանը և խթանմանն ուղղված միջոցառումների ամբողջություն: Ներդրումային քաղաքականություն վարվում է պետության …

Լոգիստիկայի դերը առևտրի արդյունավետության բարձրացման գործում

9600դրամ
24էջ
Դիպլոմային

Լոգիստիկայի առաջացումը որպես մոտեցում և հետագայում որպես գիտություն պայմանավորվեց տնտեսության և բիզնեսի ընդհանուր զարգացմամբ: Լոգիստիկան համարվում է գիտապրակտիկ  ուղղություն և …