Տիպային խնդրի ներկայացում և լուծում

16500դրամ
33էջ
Դիպլոմային

Դիսկրետ մաթեմատիկայում մեծ ուշադրություն է հատկացվում դասավորվածությունների խնդիրների հետազոտություններին: Կիրառական խնդիրների մոդելավորման ժամանակ հաճախ հետազոտման օբյեկտներ են հանդիսանում ոչ միայն …

ՏԻՄ բարեփոխումների արդյունքների ուսումնասիրությունը ՀՀ Լոռվա մարզում

33000դրամ
66էջ
Դիպլոմային

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումից հետո (1995 թվականի հուլիսի 5) Հայաստանի հանրային կառավարման համակարգում պետական կառավարմանը զուգահեռ ստեղծվեց տեղական ինքնակառավարման համակարգը: …

Տեղեկատվական գործոնը ԱՄՆ-ԻԻՀ Հակամարտությունում 21-րդ դար

25500դրամ
51էջ
Դիպլոմային

Գրեթե ամեն օր արևմտյան աղբյուրներից տեղեկություններ են ստացվում Իրանի հասարակական-քաղաքական անցուդարձերի վերաբերյալ: Իրանի հետ կապված խնդիրները վերջին տարիներին ամենաշատ քննարկվողներից …

Ստեղծարարության էությունը և դրսևորման առանձնահատկությունները ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների համատեքստում

27500դրամ
55էջ
Դիպլոմային

Երեխան օժտված է արժանիքներով և ունակություններով: Իր կարողություններին համապատասխան ստեղծում է նոր նյութական և հոգևոր արժեքներ, որոնք նախկինում երբեք չեն …

Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման ինդեքսները. միջազգային փորձ

30000դրամ
60էջ
Դիպլոմային

Կառավարումը մարդկանց համակեցության կարևորագույն բաղադրիչներից է: Պետության, տնտեսության, քաղաքականության, կրթության, կենցաղի, հանրության և անհատի կենսագործունեության ամեն մի այլ ոլորտի արդյունավետ …

Պատժից ազատումը ծանր հիվանդության հետևանքով

31000դրամ
62էջ
Դիպլոմային

Սույն աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրության ենք ենթարկել ՀՀ-ում ծանր հիվանդության դեպքում պատժից ազատելու հիմնախնդիրները: Վերլուծել ենք ծանր հիվանդության դեպքում պատժից ազատելու …