Ժամանակակից տնտեսագիտական անգլերեն բառանյութի ներմուծման և ամրապնդման ռազմավարությունները ՀՀ ավագ դպրոցում

10500դրամ
21էջ
Դիպլոմային

Ինչպես հայտնի է, օտար լեզուն, հանդիսանալով այդ լեզուն կրող ժողովրդի մշակույթի էական տարր և այլ ժողովուրդներին այդ մշակույթը փոխանցելու միջոց, …

Քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանը XVII դարի երկրորդ կեսին

30000դրամ
60էջ
Դիպլոմային

Սույն աշխատանքի արդիականությունը և թեմայի ուսումնասիրման կարևորությունը պայմանավորված է XVII դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական պայքարի նոր զարթոնքի ուսումնասիրման հետ, …

Փորձաշրջանը քաղաքացիական ծառայությունում

33500դրամ
67էջ
Դիպլոմային

Քաղաքացիական ծառայությունն իրենից ներկայացնում է պետության ինստիտուտ կամ ենթակառուցվածք, որն ուղղված է պետական գործառույթների իրականացման ռացիոնալությանն ու պատշաճությանը: Բոլոր պետություններում, …

Վարկային կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Տնտեսական գործառնությունների իրականացման ընթացքում, ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների շրջանառու միջոցների մի մասը ժամանակավորապես գտնվում է ազատ վիճակում, կամ էլ օրինակ, որոշ …

Սոցիալական աշխատանքի վարչարարության առանձնահատկությունները ՀՀ սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություններում

28500դրամ
57էջ
Դիպլոմային

Սոցիալական ծառայությունների մատուցումը համարվում է ցանկացած պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը։ Որքան զարգացած է պետությունը և որքան բարձր են ժողովրդավարական ավանդույթները, …

Սննդի արտադրության և սպասարկման միասնականության առավելությունները

31000դրամ
62էջ
Դիպլոմային

Սննդարդյունաբերական արտադրության արդյունավետության բարձրացման, առանձին օղակների միջև հաշվեկշռվածության ապահովման և այդ հիմքի վրա պարենամթերքի ու հումքի արտադրության աճի խնդիրների լուծումը …