ՀՀ տրանսպորտի համակարգի արդի վիճակի վերլուծություն

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացում ծովային ելք չունեցող պետությունների համար մեծապես կարևորվում է օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, ներքին ջրային և խողովակաշարային տրանսպորտը: Գլոբալացման …

ՀՀ բանկային համակարգի մասնակիցները և ՀՀ ԿԲ դերը դրանց կառավարման գործում

35500դրամ
71էջ
Դիպլոմային

Ֆինանսական գլոբալացումը և նորարարական բանկային տեխնոլոգիաները մեծ ազդեցություն են ունենում բանկային համակարգի զարգացման վրա: Բանկային գործունեությունն ավելի ու ավելի է …

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները

33500դրամ
67էջ
Դիպլոմային

Ապահովագրությունը հասարակական հարաբերությունների հին կատեգորիաներից է: Ծնվելով նախնական հասարակական ֆորմացիայում` այն հետզհետե վերածվեց հասարակական արտադրության անհրաժեշտ ուղեկցի: Հասարակության բազիսային տնտեսական …

ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները և արդի իրավիճակը

8500դրամ
17էջ
Դիպլոմային

Յուրաքանչյուր երկրում սոցիալ-տնտեսապես արդյունավետ զբաղվածության կարելի է հասնել, եթե տնտեսապես ակտիվ բնակչության ընդգրկվածության մակարդակը համապատասխանում է աշխատատեղերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին, …

Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

33000դրամ
66էջ
Դիպլոմային

Մենաշնորհները, լինելով մրցակցության ծնունդ, հենց սկզբից սկսում են ճնշել մրցակիցներին, հետևաբար՝ մրցակցությանը: Քանի որ մենաշնորհը միակ ապրանքի կամ ծառայության արտադրողն …

Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների զարգացման ժամանակակից միտումները փոքր կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

30500դրամ
61էջ
Դիպլոմային

Կազմակերպական կառուցվածքների խնդրի հետ այսպես թե այնպես բախվում է ցանկացած ընկերություն: Հաճախ միայն վերակազմավորումն է թույլ տալիս իրագործել նոր ռազմավարությունը, …

Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Պետություն-հասարակություն կապն արդյունավետ իրականացնելու համար պետությունները անցում են կատարում էլեկտրոնային կառավարման` ապահովելով հասարակական բոլոր շերտերի քաղաքացիական մասնակցությունը, տեղեկատվական աղբյուրներին մուտքի …

Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

11500դրամ
23էջ
Դիպլոմային

Առողջապահության ոլորտի դերն ու նշանակությունն անգնահատելի է շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում: Յուրաքանչուր պետության համար շատ կարևոր է ունենալ առողջ հասարակություն և …