Эволюция жанра басни в русской литературе

5600դրամ
28էջ
Կուրսային

Басня является жанром дидактической поэзии, короткой повествовательной формой, сюжетно законченной и подлежащей аллегорическому истолкованию в качестве  иллюстрации  к известному житейскому …

Общая характеристика прилагательного

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Язык является средством существования и осуществления мышления. Поскольку отвлеченные понятия, а также понятия, которые отражают качества, формировались на основе языка, …

Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Ներկայումս քաղաքացիական ծառայության հարաբերությունները կարգավորվում են 2001 թվականին ընդունված «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում …

Հայկական հարցը երկրորդ աշխարհամարտից հետո

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մեծ փորձություն դարձավ հայ ժողովրդի համար, որը, պատերազմի սկզբից կանգնելով հակաֆաշիստական խմբավորման երկրների շարքերում, իր նպաստը բերեց …

ՀՀ-ԱՄՆ ռազմաքաղաքական համագործացությունը

8500դրամ
34էջ
Կուրսային

Համաշխարհային քաղաքականության կարևորագույն դերակատարներից յուրաքանչյուրի հետ ցանկացած երկրի արտաքին քաղաքական հարաբերությունները մշտապես հայեցակարգային վերիմաստավորում, ինչպես նաև ճշգրտում են պահանջում՝ կախված …

Միկրոմիջավայրը մարքեթինգի համակարգում

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր ֆիրմա շուկայում հաջող գործունեություն է ծավալում այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր կողմից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները համապատասխանում են մարքեթինգային …