Աղը ժողովրդական հավատալիքներում

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Քիմիական տարրերի շարքում բազմաթիվ աղատեսակներ շատ կան, բայց մարդու համար անհրաժեշտը քլորի նատրիումական կոչվող բյուրեղացած աղն է՝ բաղկացած  39,4 % …

Առավոտ օրաթերթ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ինչպես մյուս գործառական ոճերը, հրապարակախոսական ոճը ևս ունի իր ընդհանուր, ոճակազմիչ հատկանիշներն ու կիրառական առանձնահատկությունները: Հրապարակախոսական ոճը նորմատիվ, կանոնակարգված բնույթ …

Պար և ռիթմիկա

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ռիթմիկան ուսմունք է, որևէ ժողովրդի լեզվի, որևէ բանաստեղծի կամ կոմպոզիտորի ստեղծագործությանը, բանաստեղծական կամ երաժշտական որևէ ժանրին, ոճին բնորոշ ռիթմային ընդհանուր …

Հանգստի ժամանակի տեսակները

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

ՀՀ Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի հանգստի իրավունք (82-րդ հոդվ.): Այն հանդիսանում է աշխատողների կենսական կարևոր իրավունքներից մեկը, առանց որի` …

Subjunctive mood

6300դրամ
21էջ
Կուրսային

There are many controversial and not thoroughly investigated points in the English grammar. Nevertheless, in my opinion one of the …

The Use of Slang in English

5700դրամ
19էջ
Կուրսային

English is a global language which is spoken in many parts of the world. It enjoys considerable popularity even in …