Ինտերնետ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը պայմանական շուկայի վերլուծության ժամանակ

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս ողջ աշխարհում լայն տարածում և զարգացում են ստացել ինտերնետ տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից հասարակությունը ընդգծում է ինտերնետ ռեսուրսների ակտիվ օգտագործումը որպես …

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է տնտեսական հատվածը, որը միավորում է տնտեսության նպատակները, գործառույթները և վարքագծի տեսակները: Երկրի տնտեսության զարգացման …