Տնտեսության պետական հատվածի ընդհանուր բնութագիրը և գործողության մեխանիզմը

38500դրամ
77էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շուկայական հարաբերությունների կառուցման ճանապարհին առաջ եկող բացասական հետևանքները կապված են բարեփոխումների էության, շուկայի անցման, պետության դերի ոչ լիարժեք ըմբռնման, շուկան …

Ֆունդամենտալ և տեխնիկական անալիզները, որպես ձեռնարկության ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման էֆեկտիվության բարձրացման գործոն

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Զարգացման ժամանակակից պայմաններում ֆիրմաները ձգտում են իրենց կառավարումն իրականացնել մաքսիմալ արդյունավետ: Իսկ վերջինս իրենից բավականին լայն ասպեկտ է ներկայացնում: Ոչ …

Բեռնափոխադրումների մրցակցային միջավայրի արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ օրինակով

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Յուրաքանչյուր երկրում զարգացած տնտեսության գրավականներից է համարվում ճկուն և մրցունակ տրանսպորտային համակարգի առկայությունն է, որի միջոցով հատկապես հնարավորություն է ստեղծվում …

Երևան քաղաքի հյուրանոցային ցանցում հանդես եկող առանձնահատուկ ծառայությունները

33000դրամ
66էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հյուրանոցային բիզնեսը որպես զբոսաշրջության շուկայի անքակտելի մաս կարևոր տեղ է զբաղեցնում շատ երկրների տնտեսության մեջ: Զբոսաշրջությունը, դառնալով խորը սոցիալական և …

Հայաստանի մասնակցությունը կապիտալի միջազգային միգրացիայի գործընթացներին

34500դրամ
69էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կապիտալի միջազգային միգրացիան, լինելով զարգացած կապիտալիստական արտադրահարաբերությունների ծնունդը, այսօր համաշխարհային տնտեսության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման շարժիչ ուժն է: XXդարի …

Պասիվների աուդիտորական գնահատման հիմնախնդիրները «Երևան գարեջուր» ՓԲԸ-ում

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կազմակերպությունների համար կարևոր խնդիր է հանդիսանում պասիվների օպտիմալ կառուցվածքի սահմանումը, որի համար ելակետ է ընդունվում ոչ թե առանձին ներդրումային նախագիծը, …

Մուսուլմանական համայնքները ԱՄՆ-ում

24500դրամ
49էջ
Մագիստրոսական թեզ

Իսլամն հանդիսանում է աշխարհում ամենարագ տարածվող կրոնը, ինչի վկայությունն են տարբեր երկրների հետազոտական կենտրոնների վիճակագրական տվյալները։ Իսլամ՝«الإسلام» հասկացության բառացի թարգմանությունը …