Պետական կառավարման տարածքային մարմինների գործունեության արդյունավետության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը տարածքների համաչափ զարգացումն է։ Այդ քաղաքականության իրականացման նշանակալի ուղղությունները կառավարման համակարգերի ու իշխանության ապակենտրոնացումն ու ապահամակենտրոնացումն …

Ուղղակի և անուղղակի հարկերը ՀՀ-ում և դրանց հարաբերակցության բարելավման հիմնախնդիրները

42500դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում հարկերը կարևոր նշանակություն ունեն բյուջեի ձևավորման և զարգացման վրա: Ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման գործում խիստ …

Շուկայի հատվածավորումը ըստ բանկային ծառայությունների բնութագրական հատկանիշների (Հայբիզնես բանկի օրինակով)

37000դրամ
74էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շուկայական տնտեսության գրեթե բոլոր առևտրային կազմակերպությունները գործում են գերհագեցած առաջարկի և անընդհատ սրվող մրցակցության պայմաններում: Նման պայմաններում գոյատևելու և առավել …

Մետաքսե գործվածքների սպառողական արժեքի ուսումնասիրությունը

42500դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Միջին Ասիայում, Իրանում, Կովկասում և Բյուզանդիայում մետաքսագործությունը հայտնի է դարձել 5-7-րդ դարերում։ Վաճառքի նպատակով մետաքսե գործվածքները Չինաստանից տարվել են Առաջավոր …

Մեղմացնող հանգամանքներով սպանություններ

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կյանքի անվտանգությունն ապահովող հասարակական հարաբերությունների հիմքում ընկած է մարդու կյանքի իրավունքը, որն ամրագրված է ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային իրավունքի …

ՀՀ պետական կառավարման բարեփոխումները

35500դրամ
71էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է ուղենշել ՀՀ-ում պետական կառավարման ոլորտային բարեփոխումները, կատարել համեմատական վերլուծություն, ապա դրանց հիման վրա գնահատել դրանց արդյունավետությունը: …

ՀՀ Նախագահի կարգավիճակը

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

1991 թվականից մինչ օրս ՀՀ-ում պետական կառավարման մոդելն ենթարկվել է էական փոփոխությունների, որոնց արդյունքում փոփոխությունների է ենթարկվել ՀՀ նախագահի կարգավիճակը՝ …

ՀՀ գիտակրթական համակարգի կառավարման կատարելագործման գերակայությունները

45000դրամ
90էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կրթությունը հանրային բարիք է, որի սպառումով ձևավորվում է մարդու իմացության մակարդակը, խորանում է շրջակա միջավայրը ճանաչելու, ընտրություն կատարելու աստիճանը և …

Հարկային բեռի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ում

43500դրամ
87էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շուկայական հարաբերություններին անցումը ենթադրում է բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծում, որի դեպքում միայն հնարավոր կլինի ստեղծել անհրաժեշտ նախադրյալներ շուկայական տնտեսության ձևավորման և …

Ժամանակակից բանկային ծառայությունները և ՀՀ ֆինանսական շուկայում դրանց կատարելագործման միտումները

44000դրամ
88էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ֆինանսական գլոբալացումը և նորարարական բանկային տեխնոլոգիաները մեծ ազդեցություն են ունենում բանկային համակարգի զարգացման վրա: Բանկային գործունեությունն ավելի ու ավելի է …