Աշխատաշուկա մուտք գործելու հմտությունների ձևավորումը և վերլուծությունը ՀՀ-ում

43000դրամ
86էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ամեն մի կազմակերպություն շուկայում հաջող գործունեություն ծավալելու համար պետք է ունենա հստակ ռազմավարություն: Բոլոր կազմակերպությունների համար գոյություն չունի ընդհանուր ռազմավարություն: …

Անշարժ գույքի բիզնեսում ֆինանսավորման աղբյուրների և ձևերի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Անշարժ գույքի բիզնեսը մշտապես եղել է արդիական, առավել ապահով և շահութաբեր ոլորտ, քանզի մարդկային գործունեությունը և անշարժ գույքի շուկան անբաժանելի …

ԱՄՆ և ԻԻՀ տեղեկատվական պատերազմներ

29000դրամ
58էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ինֆոգեն սպառնալիքների հետ անմիջականորեն կապված տեղեկատվական գործողությունները և պատերազմները մշտապես ուղեկցել են մարդկությանը: Մեր օրերում այդ գործառույթները հանդիսանում են «Սառը …

Ադրբեջանական ինքնության ձևավորման առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում

25000դրամ
50էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սույն աշխատանքի արդիականությունն ու կարևորությունը պայմանավորված է մեր ոչ բարով հարևան Ադրբեջանի խորհրդային և հետխորհրդային շրջաններում դրսևորած ինքնության ձևավորման առանձնահատկությունների …

Научно–практические предложения по формированию программы развития культурно-исторического и позновательного туризма

45600դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Общество непрерывно изменяется, и общественно-финансовые изменения воздействуют на туризм. Для туристского сектора очень принципиально поставить данные конфигурации на ранней стадии. …

ՀՀ-ում ընտրելու և ընտրվելու իրավունքների իրացման օրենսդրական ու կազմակերպական երաշխիքները

31000դրամ
62էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սահմանադրական իրավունքում ընտրական գործընթացը բնորոշվում է որպես անհատների, մարմինների, կազմակերպությունների և խմբերի օրենքով ու սոցիալական մյուս նորմերով կարգավորված գործոնեություն՝ պետական …

Հարկային քաղաքականության բարեփոխումների առանձնահատկությունները և կատարելագործման հիմնահարցերը

42500դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Համաշխարհային տնտեսավարման փորձը վկայում է, որ որքան էլ տվյալ երկրում տարածված լինեն շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման մեթոդները, որքան էլ մեծ լինի …

Բիզնեսում ներդրումային գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները

43500դրամ
87էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներդրումները կարևոր դեր են խաղում ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման, երկրի պաշտպանության ամրապնդման, սոցիալական խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության, դրանք որոշում …

Разработка новых проектов и программ обслуживания экотуристов в РА

45000դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Общество непрерывно изменяется, и общественно-финансовые изменения воздействуют на туризм. Для туристского сектора очень принципиально поставить данные конфигурации на ранней стадии. …