ՀՀ-ում ընտրելու և ընտրվելու իրավունքների իրացման օրենսդրական ու կազմակերպական երաշխիքները

31000դրամ
62էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սահմանադրական իրավունքում ընտրական գործընթացը բնորոշվում է որպես անհատների, մարմինների, կազմակերպությունների և խմբերի օրենքով ու սոցիալական մյուս նորմերով կարգավորված գործոնեություն՝ պետական …

Հարկային քաղաքականության բարեփոխումների առանձնահատկությունները և կատարելագործման հիմնահարցերը

42500դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Համաշխարհային տնտեսավարման փորձը վկայում է, որ որքան էլ տվյալ երկրում տարածված լինեն շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման մեթոդները, որքան էլ մեծ լինի …

Բիզնեսում ներդրումային գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները

43500դրամ
87էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներդրումները կարևոր դեր են խաղում ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման, երկրի պաշտպանության ամրապնդման, սոցիալական խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության, դրանք որոշում …

Разработка новых проектов и программ обслуживания экотуристов в РА

45000դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Общество непрерывно изменяется, и общественно-финансовые изменения воздействуют на туризм. Для туристского сектора очень принципиально поставить данные конфигурации на ранней стадии. …

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

41000դրամ
82էջ
Մագիստրոսական թեզ

Մրցունակ և ազատական տնտեսության ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում բնութագրվում է սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նոր զարգացումներով: Ազգային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի կայացմանը …

Միգրացիոն հոսքերի կառավարման կատարելագործումը տարածաշրջանային զարգացումների ներքո

44500դրամ
89էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության բնորոշ հատկանիշներից է բնակչության լայնածավալ միգրացիան, և, առաջին հերթին, աշխատանքային միգրացիան՝ մարդկանց շարժը, կապված բնակության վայրի և …

Ներդրումային քաղաքականությունը մասնավորեցման գործընթացում

37000դրամ
74էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներդրումները դրական ազդեցություն ունեն ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման գործում, հատկապես` անցումային շրջանի և զարգացող երկրների տնտեսություններում: Ներդրումները տնտեսագիտական եզրույթ (կատեգորիա) …

Շահութաբերության բարձրացման ուղիները «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ում

45500դրամ
91էջ
Մագիստրոսական թեզ

Պատկերացնել շուկայական հարաբերությունները առանց «շահույթ» հասկացության ուղղակի անհնար է: Ցանկացած գործունեություն ծավալվում է որոշակի նպատակի հասնելու համար, իսկ ցանկացած տնտեսական …

Պաշարների կառավարման առանձնահատկությունները Երևանի կոնյակի գործարանի օրինակով

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում բավականին արդիական են դարձել պաշարների ձևավորման և դրանց արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Արտադրական պաշարները իրենցից ներկայացնում են …