Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է տնտեսական հատվածը, որը միավորում է տնտեսության նպատակները, գործառույթները և վարքագծի տեսակները: Երկրի տնտեսության զարգացման …