ՀՀ նախագահը որպես պետության գլուխ (համեմատական-սահմանադրական վերլուծություն)

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հրամայական էր դարձել պետության ու իշխանության կազմակերպման հայրենական մոդելի մշակման պա¬հանջը: Հայաստանի Հանրապետության պետականության կայացումը պահանջում …