Համախմբված բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

ՀՀ պետական ֆինանսական համակարգին վերաբերող կարևոր խնդիրներից է համախմբված բյուջեի եկամտային քաղաքականությունը: Վերոնշյալ ուսումնասիրությանը տնտեսագետները համեմատաբար շատ են անդրադարձել, սակայն …

Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերում առկա հիմնախնդիրները և դրանց կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ցանկացած ժամանակաշրջանի ժողովրդագրական փոփոխությունները խնդիրներ են առաջացնում ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների համար: Ուստի երկարակեցության աճն ու ծնելիության մակարդակի …

Կենսաթոշակային ֆոնդերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սոցիալական պաշտպանության պարզագույն ձևերը գոյություն են ունեցել հասարակության զարգացման ամենավաղ փուլերում: Այսօր սոցիալական պաշտպանությունը համարվում է յուրաքանչյուր պետական համակարգի գործառնության …

Ինտերնետ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը պայմանական շուկայի վերլուծության ժամանակ

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս ողջ աշխարհում լայն տարածում և զարգացում են ստացել ինտերնետ տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից հասարակությունը ընդգծում է ինտերնետ ռեսուրսների ակտիվ օգտագործումը որպես …