Ձկան և ձկնամթերքի փորձաքննություն

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Ձկները՝ որպես լիարժեք սննդամթերք, չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն մարդու համար: Ձկան միսը համարվում է ամենաարժեքավոր կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքներից մեկը: …

Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Ապրանքագիտական տեսակետից ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության (այսուհետև` ԱՎՏ) հիմնական դերը ապրանքների սպառողական արժեքի մասին շահագրգիռ կողմերին իրազեկելն է: Բացի հիմնական այդ …