Գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությունները արդի պայմաններում

18500դրամ
37էջ
Դիպլոմային

Գործարար միջավայրը բարդ, դինամիկ, անկանխատեսելի գործոնների ամբողջություն է, որն ազդեցություն ունի տնտեսական բոլոր սուբյեկտների վրա։ Գործարար միջավայրի բարելավումը հանգեցնում է …

Պետական ֆինանսական վերահսկողության դերը հանրային ֆինանսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման գործում

23000դրամ
46էջ
Դիպլոմային

Պետական ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման առումով, ակնհայտորեն, կարևոր նշանակություն ունի երկրում գործող ֆինանսական վերահսկողության համակարգը, որի արդյունավետ գործունեությունն, իր …

Տուրիստական ընկերություն MS ACCESS-ում

38500դրամ
27էջ
Դիպլոմային

Տվյալների հենքերը և նրանց ղեկավարման համակարգերի դերը դժվար է գերագնահատել ժամանակակից աշխարհում: Առավել ևս, որ եթե նախորդ դարը կոչվում էր …

Սոցիալական դեպքի վարման առանձնահատկությունները ՀՀ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում

26500դրամ
53էջ
Դիպլոմային

ՀՀ-ում անկախացումից հետո սկսված տնտեսական ճգնաժամը պատճառ դարձավ գործազրկության աճի, ինչի հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքներ հայտնվեցին աղքատության ճիրաններում: Աղքատության և գործազրկության …

Ինտերպոլացիա

53000դրամ
56էջ
Դիպլոմային

Ինտերպոլացիան տվյալ դիսկրետ տվյալների հավաքածուից պարզ ֆունկցիա ստանալու մեթոդ է, որպեսզի ֆունկցիան անցնի տրամադրված տվյալների կետերով: Սա օգնում է որոշել …

Դեբիտորական պարտքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն (Մեկս Ակմե ՍՊԸ Հաշվապահական ընկերություն)

25500դրամ
51էջ
Դիպլոմային

Դեբիտորական պարտքերի առկայությունը վկայում է կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի կրճատման, դրամական միջոցների` սառեցված վիճակում գտնվելու մասին: Ընդ որում դեբիտորական պարտքերի` …