Սոցիալական կարողությունների զարգացումը խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների լոգոպեդական պարապմունքների ընթացքում

13500դրամ
27էջ
Դիպլոմային

Հաղորդակցումը սոցիալական ակտիվության առաջին տեսակն է, երեխայի խոսքի զարգացման հիմնական գրավականը: Ներկայումս դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններում մեծ ուշադրություն են դարձնում …

Цели и методы антимонопольного регулирования в России

25200դրամ
42էջ
Դիպլոմային

Возникновение монополистических единиц сопровождалось укреплением хозяйствования, экономических связей между отдельными предприятиями, сначала в одной отрасли производства, а затем в других …

Տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորման հիմնական խնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները

21000դրամ
42էջ
Դիպլոմային

Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը հիմնական պետական գործունեությունն է, որը կարգավորում է շուկայի մրցակից կողմերի հարաբերությունները: Այն ուղղված է խթանելու ապրանքային շուկայի և …

Plastic Production

6600դրամ
11էջ
Դիպլոմային

Unmanaged garbage is fraught with negative consequences: large areas of landfill are constantly burned. The burned garbage and smoke create …

Տուրիզմի ոլորտում խելոք էքսկուրսավար web կայքի հետազոտում և մշակում

30500դրամ
61էջ
Դիպլոմային

Զբոսաշրջային օպերատորը տնտեսվարող սուբյեկտ է, որը մշակում է զբոսաշրջային երթուղիներ, ապահովում դրանց գործունեությունը, կազմակերպում գովազդ, սահմանում գները: Այսինքն՝ զբոսաշրջային օպերատորը …