Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Քաղաքացիներն ու կազմակերպություններն իրենց պահանջմունքները բավարարելու համար կարիք են զգում գույքի ձեռքբերման կամ օտարման, գույքի օգտագործման և այլն: Այդ պատճառով …

Պետության էությունը և հասկացությունը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Պետությունը հասարակական զարգացման արդյունք է, որը, ծագելով հասարակության հասունության որոշակի աստիճանում, դառնում է նրա հիմնական կառավարող համակարգը: Պետությունը պատմականորեն զարգացող …

Մեթոդաբանություն, մեթոդ և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության  համար  շատ անհրաժեշտ  է հոգեբանամանկավարժական  խոհամտությունը, հետազոտության հստակությունն  ու օբյեկտիվությունը, սեփական փորձարարական կարողությունների խիստ և օբյեկտիվ գնահատում, …

Հատուկ իրավական ռեժիմ

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները, որպես կանոն, սահմանում են պետական իշխանության իրականացման երկու ռեժիմներ` սովորական և հատուկ։ Պետական իշխանության իրականացման հատուկ  իրավական …

Իրավունքի նորմի կառուցվածքն ու նորմի տարրերը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Իրավունքի նորմը՝ որպես վարդապետական կառույց, ամբողջությամբ պոզիտիվ իրավունքի՝ որպես մարդկանց արտաքին վարքագծի հատուկ նորմատիվ կարգավորիչի, իրավաբանական-տրամաբանական որոշակի մոդելն է։ Իրավական …