ԳՈՒԼԱԳ քաղաքական, հասարակական և տնտեսական տեսանկյունները, հայերը համակենտրոնացման ճամբարներում

2000դրամ
4էջ
Էսսե

Մինչ ԳՈՒԼԱԳ-ի կազմավորումը դրա փոխարեն Խորհրդային Ռուսաստանում գործում էին Հարկադիր աշխատանքների գլխավոր վարչությունն ու Արդարադատության ժողովրդական կոմիսարիատը, որոնք գործում էին …

Մտավորականությունն այսօր և երեկ

1500դրամ
3էջ
Էսսե

Մտավորական մարդկանց շարքում այն անհատներն են, որոնց գործունեության հիմքում մտավոր աշխատանքն է: Մտավորականների կեցության պայմանները, նյութական վիճակը, բարեկեցությունը անմիջականորեն ազդում …

Քսաներորդ դարասկզբի ռուսական հեղափոխությունները և հայ ժողովուրդը

2000դրամ
4էջ
Էսսե

Առաջին համաշխարհային պատերազմը ծանր կացության մեջ հայտնված Ռուսաստանին կանգնեցրեց հեղափոխության ուղու վրա: Փետրվարյան հեղափոխությունը ծնվեց ժողովրդի դժգոհության արդյունքում՝ տապալելով ինքնակալությունը՝ …