ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌԸ ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ «ՍՊԻՏԱԿ ՁԻՆ» ԵՎ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԿԱՆԱՉ ԴԱՇՏԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Գին՝ 1500դրամ
Էջերի քանակ՝ 3էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Էսսե
Աշխատանքի ID` 12588

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Մաթևոսյան Հ․, Սպիտակ թղթի առջև, Հատընտիր, հ․ 2, Երևան, 2005։
  2. Վարդումյան Հ․, Զրույցներ Հրանտ Մաթևոսյանի հետ, Երևան, 2003։
Պատվիրել/