Հողի շուկայի արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

6500դրամ
13էջ
Վերլուծություն

Հայաստանում 90-ական թվականների սկզբին իրագործվեցին քաղաքական նպատակներ հետապնդող հողային բարեփոխումները, որոնց ընթացքում կտրուկ ձևաչափով և սուղ ժամկետներում իրականացվեց հողի զանգվածային …

Աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները հյուրանոցային բիզնեսում

5000դրամ
10էջ
Վերլուծություն

Հյուրանոցային տնտեսության առաջացումը և զարգացումը խիստ կապված է հասարակության զարգացման հետ: Առաջին հյուրընկալության տները, որոնք ժամանակակից հյուրանոցների նախատիպերն էին, առաջացել …

ZARA ընկերության SWOT, DCG վերլուծություն

6000դրամ
12էջ
Վերլուծություն

Inditex Group (Industria de Diseno Textil) ընկերությունն աշխարհում ամենաշատ հագուստ վաճառողն է: Սաբոնի արտադրական տարածքում Inditex-ի գլխավոր գրասենյակը զբաղեցնում է …

Եվրոյի գոտու գործունեության առանձնահատկությունները և հիմնական խնդիրները

12000դրամ
24էջ
Վերլուծություն

Եվրոմիության ձևավորումից ի վեր, մասնակից պետությունների տնտեսական հաջողությունները չէին կարող դուրս մնալ մնացած երկրների ուշադրությունից: Անցյալ դարի 60-ական թթ. Լատինական …