Ավտոմեքենաների շուկայի հետազոտություն

Գին՝ 8500դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 12601

Բովանդակություն

Ներածություն

Ավտոմեքենաների շուկայի հետազոտություն

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ Մաքսային ծառայության տվյալներ
  2. Ավտովարորդների պաշտպանությանլիգա
  3. http://www.plugshare.com/
  4. evscharging.com
  5. https://www.virta.global/en/global-electric-vehicle-market
  6. ….
Պատվիրել/