Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդելները՝ տարբերությունները և առավելությունները

2000դրամ
10էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս հաշմանդամության ընկալման վերաբերյալ գոյություն ունեն և պրակտիկայում    կամա    թե    ակամա    կիրառվում են   երկու   մոդելներ՝   բժշկական   ու   բարեգործական   և   սոցիալական,  …

Հայկական հարց

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Հայկական հարցն ունի խորը արմատներ: Պատմագրության մեջ չկա հստակ  ժամանակագրական շրջան կամ տարեթիվ, որն ազդարարում է Հայկական հարցի ծնունդը: Իրականում …

Ղարաբաղյան շարժումը և հետևանքները

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Շատ ուսումնասիրողներ Ղարաբաղյան պայքարի նոր շրջանի սկիզբը համարում են 1988-ի փետրվարի 20-ը, սակայն Ղարաբաղյան շարժումը նախապատրաստվել է երկար տարիների ընթացքում …

Մեծ Եղեռն

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Պատմությունից անտեղյակները կարծում են, որ թուրքական իշխանությունների կողմից արևմտահայության նկատմամբ ցեղասպան գործունեություն իրականացվել է միայն 1915 թ-ին և որ զոհերի …

PR-արշավների կազմակերպումը

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառ ունի իր առանձնահատկությունները, բայց նրանք բոլորն էլ չեն կարող գոյություն ունենալ և զարգանալ առանց PR-ի: Հյուրանոցային սպասարկման …

Հոգեբանությունը որպես գիտություն, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները

2200դրամ
11էջ
Ռեֆերատ

Բոլոր ժամանակներում մարդուն հետաքրքրել են հոգեկան իրականության գաղտնիքները: Լինելով անտեսանելի՝ հոգին կենդանացնում է տեսանելին, լինելով աննյութական, հոգին շարժում է նյութը, …