Особенности производства по применению принудительных мер медицинского характера

43200դրամ
72էջ
Մագիստրոսական թեզ

Изучение исторического развития уголовно-процессуальной модели производства по применению принудительных мер медицинского характера показывает, что это производство стало дифференцироваться принятием модельного …

Перевод терминов политической корректности США на русский язык

46800դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

В результате развития межкультурных контактов политкорректная лексика постепенно проникает в русский язык, что обуславливает объективную необходимость ее осмысления и перевода. …

Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառման վարույթի առանձնահատկությունները

39500դրամ
79էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում հանրորեն վտանգավոր արարք կատարելու մասին առաջին օրենսդրական պատմական հիշատակումները կատարվել են դեռևս 1649թ.-ին, որով անձը, որը …

Տրանսպորտային ծառայությունների համաշխարհային շուկայում ՀՀ մրցունակության բարձրացման հեռանկարները

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տրանսպորտի տարածաշրջանային ինտեգրումը ենթադրում է շարունակական փոխադրումներ իրականացնելու նպատակով տարածաշրջանում տրանսպորտային բոլոր տեսակների (ավտոմոբիլային, երկաթուղային, ջրային, օդային և այլն) ներգրավումը` …

Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ պաշարները և տնտեսական աճը

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Նավթը հանդիսանում է Ռուսաստանի հարստությունը: Նավթային արդյունաբերությունը սերտորեն կապված է տնտեսական գործունեության մյուս բնագավառների հետ, ունի մեծ նշանակություն տնտեսության համար: …

Ռազմավարական ֆինանսական պլանավորման առանձնահատկությունները

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտների կառավարման արդյունավետությունը զգալիորեն պայմանավորված է դրամական հոսքերի, դրամական հարաբերությունների և դրանց առնչվող գործընթացների ֆինանսական պլանավորման …

Պետական պարտքը և պարտքային շուկաների զարգացման հիմնախարցերը ՀՀ-ում

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Պետական պարտքի կառավարումը և պարտքի կայունության վերլուծությունը ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ իրենցից ներկայացնում են որպես փոխկապված ամբողջական համակարգ: Եթե հարկաբյուջետային քաղաքականությունը …