Շահութաբերության գնահատումը ֆինանսական հաշվետվությունների միջոցով

45500դրամ
91էջ
Մագիստրոսական թեզ

Շահույթը համարվում է ձեռնարկատիրական գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը բնութագրող կարևորագույն ընդհանրական ցուցանիշ, կազմակերպության զարգացման և բարգավաճման գլխավոր աղբյուր, աշխատանքային անձնակազմի սոցիալ-տնտեսական …

Ներդրումային նախագծերի գնահատման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

43500դրամ
87էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ցանկացած բիզնես պայմանավորված է որոշակի գործողություններով, որոնք ամփոփվում են բիզնես ծրագրերում կամ ներդրումային նախագծերում, որտեղ արտացոլված են նոր ստեղծվող կամ …

Մրցունակության բարձրացման առանձնահատկությունները ՀՀ արդյունաբերության ոլորտում «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ-ի օրինակով

37000դրամ
74էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կազմակերպության մրցունակությունը նրա ներուժն է, հնարավորությունները, ինչպես նաև շուկայական հարաբերություններին հարմարվելու ճկունությունը: Այս պայմաններում ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացման ուղիները մեծապես որոշում …

ՀՀ փոքր բիզնեսի ակտիվացման հիմնական ուղղությունները ժամանակակից պայմաններում

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսապես զարգացած երկրներում փոքր կազմակերպությունների դերը հատկապես կարևորվում է սոցիալ-տնտեսական և բնակչության զբաղվածության ընդլայնման խնդիրների լուծման գործում: Փոքր բիզնեսի զարգացման …

ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները

52500դրամ
105էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական անվտանգությունը տարբեր կերպ է ընկալվում՝ կախված նաև պատմական ժամանակահատվածից, տնտեսական համակարգի տիպից և այլն, ընդ որում տնտեսական անվտանգության բնորոշումներում …

ՀՀ տարածաշրջանային համագործակցության գերակայությունները

39500դրամ
79էջ
Մագիստրոսական թեզ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններում քննարկվող բազմաթիվ հարցերի շարքում առանձնահատուկ տեղ է գրավում տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրը: Այս գործընթացին ձգտում են մասնակցել աշխարհի …

ՀՀ հարկային ոլորտի զարգացման խնդիրները

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Վերջին տարիներին ՀՀ հարկային համակարգում իրականացվող բարեփոխումները դարձել են տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկը: Երկրի հարկային համակարգն առաջնորդվում է հարկային …

Հարկման հատուկ համակարգի արդյունավետությունը ՀՀ-ում

42000դրամ
84էջ
Մագիստրոսական թեզ

Հարկային համակարգի առանձնահատկությունը պայմանավորված է այն կազմավորող տարրերի, բաղադրիչների դրսևորման ձևերով, հիմնական բնութագրիչներով և յուրահատկություններով: Տնտեսական համակարգերի դեպքում այդպիսի առանձին …

Համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնների փոխազդեցությունը

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս համաշխարհային ֆինանսական հարաբերությունները բնութագրվում են նաև տարբեր երկրների միջև միջազգային առևտրի և այլ տնտեսական կապերի ընդլայնմամբ: Միջազգային դրամական համակարգը …