ՀՀ մտավոր սեփականության օբյեկտների ստեղծման, պաշտպանության և առևտրայնացման հիմնախնդիրները

48500դրամ
97էջ
Մագիստրոսական թեզ

Մտավոր սեփականության պահպանությունը կարևորագույն պայման է նորարարության համար, խթանում է հետազոտությունների և զարգացումների ինստիտուտի ներդրումը և գիտելիքի տեղափոխումը լաբորատորիայից արտադրություն, …

Ֆինանսական արդյունքների փորձագիտական հետազոտման հիմնախնդիրները Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ

42000դրամ
85էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական վերլուծության կարևորագույն խնդիրներից մեկը ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունն ու վերահսկողությունն է: Շուկայական տնտեսության պայմաններում շահույթի ստացումը կազմակերպության գործունեության անմիջական նպատակն …

ՀՀ-ում գործող ակցիզային հարկի առանձնահատկությունների քննությունը՝ միջազգային փորձի համատեքստում

35000դրամ
70էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ակցիզային հարկը անուղղակի հարկ է: Այն վճարում են ենթաակցիզային ապրանքներ /գարեջուր, խաղողի և այլ գինիներ, նավթամթերքներ և այլն/ ներմուծող կամ …

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները և զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում (ԿՍՄ օրինակով)

35000դրամ
70էջ
Մագիստրոսական թեզ

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ) գործարարության հիմնական գործունեությունից զատ իրականացվող կամավոր գործողություններն են՝ ուղղված սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների լուծմանը: Այն ենթադրում …