ՌԴ-Վրաստան հարաբերությունները 1991-2008թթ

Գին՝ 40500դրամ
Էջերի քանակ՝ 81էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16338

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ռուս-վրացական հարաբերությունները 1991-1995թթ.

1.1.      Հետխորհրդային զարգացումներ և ԱՊՀ

1.2.      Աբխազա-օսեթական հիմնախնդրի էությունը

Գլուխ 2. Ռուս-վրացական հարաբերությունները 1995-2008թ.

2.1. Ռազմաբազայի դուրս բերման հարցը

2.2. Իրադրություն Վրաստանում «Վարդերի հեղափոխությունը» ընթացքում

2.3. Ռուս-վրացական հարաբերությունները հեղափոխությունից հետո

Գլուխ 3.Օսիայի և Աբխազիայի հարաբերությունները, 2008թ-ի հնգօրյա պատերազմը

3.1. Հնգօրյա պատերազմի պատճառները և ընթացքը

3.2. Հնգօրյա պատերազմի արդյունքները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Տարածաշրջանում գլխավոր դերակատարներից մեկը Ռուսաստանն է, սակայն նրա դիրքերը տարածաշրջանում այդքան էլ կայուն չեն. դրանք խարխլող քաղաքականություն է վարում ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին համարելով համար առաջին սպառնալիքը տարածաշրջանում: ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր նպատակը Կովկասում ամրապնդվելն է: ԱՄՆ-ն հատկապես ձգտում է հաստատվել հարավային Կովկասում, ինչը կարող է տարածաշրջանում հանգեցնել նոր պատերազմի: Այստեղ ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների’ տարբեր պաճառաբանումներով հայտնվելը մշտական լարվածության մեջ է պահում Ռուսաստանին: ԱՄՆ- ն այստեղ փորձում է վերահսկողություն սահմանել Բաքու-Թբիլիսի-Զեյհսւն նավթամուղի ապահով գործունեության նկատմամբ: Ռուսաստանի համար տարածաշրջանում անկայունություն են ապահովում նաև նրան սահմանակից երկրներում տեղի ուևեցող քաղաքացիական, միջէթնիկ բախումները, որոնք հաճախ վերաճում են նան պատերազմների:

Գրականության ցանկ

 1. Հայրապետյան Ա., «Վրաց-աբխազական հակամարտության իրավական տեսանկյունները», Լրաբեր հասարակական գիտությունների, №3, Երևան, 2013:
 2. Մանուկյան Ժ., Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների կարգավիճակը եվ ռազմաքաղաքական նշանակությունը (1995-2021 թթ.). Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2021, N3,
 3. Կալենչյան Կ., Կոսովոյից հետո Ռուսաստանի և Արևմուտքի դիմակայությունը, Հարավային Կովկասը 2008թ. հետո, Երևան, 2011,:
 4. Bremmer and R.Taras “New States, New Politics: Building the Post-Soviet Nations”– Cambridge/, 1997
 5. Орджоникидзе Г., История Северо-Осетинской АССР, ИР 1987.
 6. Гаджиев К.С., Кавказский узел в геополитических приоритетах России.-М.: Логос, 2010.
 7. Гриневецкий С, Жильцов С., Зонн И., Геополитическое казино Причерноморья, М., 2009,
 8. Лакоба. С, Абхазия –де-факто или Грузия де-юре?, 2001
 9. Пряхин. В. Ф, Региональные конфликты на постсоветском пространстве, 2000
 10. Хагба. В// Агрессия Грузии и Международное право.// Гагра-1995
 11. Цыганок А. Д., Война на Кавказе 2008: русский взгляд. Грузино­осетинская война 8-13 августа 2008 года, М. 2011:
 12. «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989 – 2006 гг.», Москва, 2008,
 13. Декларация о соблидении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ // Дипломатический вестник, 1994, №9 – 10,
 14. …..
Պատվիրել/