ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն

Գին՝ 9500դրամ
Էջերի քանակ՝ 19էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 12603

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Մակրոտնտեսագիտական ցուցանիշներ
  3. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն
  4. Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Ն. Գ. Մենքյու, Մակրոէկոնոմիկա, Երևան 1997թ.
  2. Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ, Հ Ղուշչյանի խմբագրությամբ, Երևան 2002թ.
  3. minfin.am
  4. armstat.am
Պատվիրել/