ՀՀ բանկային համակարգի ավանդների վերլուծությունը

Գին՝ 10000դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 12600

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Ավանդի էությունը, տեսակները
 2. Ավանդային շուկայի վերլուծություն
 3. ՀՀ բանկային համակարգի ավանդների վերլուծությունը
 4. Եզրակացություն
 5. Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

 1. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված
 2. Բ.Աասատրյան , Բանկային գործ, 2004թ, էջ 320:
 3. Բանկային ավանդների տեղեկատվական ամփոփոագիր, https://banks.am/am
 4. Լ.Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, 2010թ, էջ 125:
 5. Հայաստանի բանկային համակարգի ցպահանջ, ժամկետային ավանդների և պարտատոմսերի վերլուծություն 2019-2020թթ, https://rumels.am/publications_am.php?x=3
 6. ….
Պատվիրել/