Սպառողական վարկավորման շուկայի վերլուծությունը ՀՀ-ում

Գին՝ 6000դրամ
Էջերի քանակ՝ 12էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 12605

Բովանդակություն

Ներածություն

Սպառողական վարկավորման շուկայի վերլուծությունը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Հայաստանի բանկային համակարգի ֆինանսական վերլուծություն 2019-2021 թ.թ,
  2. https://uba.am/upload/research/2022/Banking_System_31.12.22.pdf
Պատվիրել/