Տոները Սյունիքի մարզում

Գին՝ 5500դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Էսսե
Աշխատանքի ID` 12590

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՈՆԵՐԸ ՁԵՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ. ՍՅՈՒՆԻՔ

Հայոց տոների նշման փոփոխությունները Սյունիքի մարզում

Ամփոփում

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, գլխավոր խմբագիր՝ Հովհաննես Այվազյան, Երևան, 2002:
  2. Խառատյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005:
  3. Մանուկյան Ա., Հայ եկեղեցու տոները, Թեհրան, 1994:
  4. Չոլաքյան Հ., Քեսապ, հ. Բ, Հալեպ, 1998:
  5. Равкин З., Конструктивно-генетическое исследование ценностей образования-одно из направлений развития современной отечественной педагогической теории. Образование: идеалы и ценности. Историко-теоретический аспект, 1995.
Պատվիրել/