PR արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուքմեյքերական ոլորտում Vivaro և Totogaming ընկերությունների օրինակով

33500դրամ
67էջ
Դիպլոմային

PR գործունեությունը մեծամասամբ հիմնված է հրապարակախոսության, հաղորդագրության , այլ ոչ թե՝ գիտական կամ գեղարվեստական ժանրի վրա: Քանի որ հասարակությունը հակված …

Институт главы государства

10200դրամ
17էջ
Դիպլոմային

Выступая в качестве своеобразного символа государственного и национального единства, глава государства обеспечивает продолжительность государственных институтов, является поручителем конституционного строя, целостности …

Исследование рынка культурно-познавательного туризма в Республике Армения

34800դրամ
58էջ
Դիպլոմային

Культурно-познавательный туризм проводится с целью знакомства с природой той или иной местности, историческими и культурными памятниками, бытом и традициями местного …

Общая характеристика гостиничных цепей

12600դրամ
21էջ
Դիպլոմային

Изменения в рамках общемировой цивилизации, формирование информационного пространства убеждают в том, что основные характеристики современного и будущего общества связаны с …