Բիզնես պլան ժամանցի կենտրոն

10000դրամ
20էջ
Դիպլոմային

Բիզնես գործունեություն սկսելու, արդեն գործող արտադրական գործընթացները անխափան կազմակերպելու, սնանկացումից խուսափելու համար խիստ կարեւորվում է բիզնես (գործարար) ծրագրումը: Անկասկած, լավ …

Ֆինանսանկան ռեսուրսների ձևավորումը և կառավարումը կազմակերպությունում

23000դրամ
46էջ
Դիպլոմային

Ֆինանսական ռեսուրսները կազմակերպության կողմից տարբեր աղբյուրներից ներգրավված և արտադրատնտեսական գործունեության արդյունքում ստեղծված դրամական միջոցների ամբողջությունն են: Ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտ քանակության …

Հանրային ֆինանսների տեսամեթոդական հիմքերը և պետական քաղաքականության սկզբունքները

24500դրամ
49էջ
Դիպլոմային

Զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում պետությոան տնտեսական քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկը հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացումն է, տնտեսության պարբերաշրջանային տատանումների մեղմացման նպատակով: …

Գործառնական այլ գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը («Էդ Էլ 16») ՍՊԸ-ի օրինակով

26000դրամ
52էջ
Դիպլոմային

Շուկայական հարաբերություններում տնտեսվարող սուբյեկտի հիմնական խնդիրն է բավարարել ազգային տնտեսության և քաղաքացիների կարիքները իր ապրանքների, աշխատանքի և ծառայությունների բավարարման միջոցով՝ …

Կենսաքիմիական գործնթացների հետաշխատանքային փոփոխությունները ֆիզիկական բեռնվածության պայմաններում

16500դրամ
33էջ
Դիպլոմային

Ներկայումս անհրաժեշտ է գնահատել ֆիզիկական ակտիվության աստիճանը կամ մարմնի և դրա տարրերի կենսունակության մակարդակը, ինչը վնասվածքների կանխարգելման և ֆուտբոլիստների պատրաստվածության …

Տարբեր տարիքային խմբերի բարձրակարգ մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածությունը

15500դրամ
31էջ
Դիպլոմային

Ֆիզիկական բոլոր որակների շարքում ծանրամարտիկի համար պայթուցիկ ուժն առաջնակարգ նշանակություն ունի։ Միևնույն ժամանակ, ծանրաձողով վարժությունները լավ միջոց են ծառայում՝ զարգացնելու …

Ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ում

23500դրամ
47էջ
Դիպլոմային

Սեփականության ցանկացած ձևի կազմակերպության ֆինանսական և տնտեսական գործունեություն չափվում է դրա արդյունքների արդյունավետությամբ: Ցանկացած կազմակերպության գործունեության վերջնական ֆինանսական արդյունքը, որը …

Մրցակցային ռազմավարությունների մշակումը և կիրառումը ՀՀ կոնյակի շուկայում

26500դրամ
53էջ
Դիպլոմային

Ցանկացած կազմակերպության գործունեության մեջ հաջողության հիմնական բանալին մրցակցային առավելությունների ձեռքբերումն է, կուտակումը, պահպանումը և արդյունավետ օգտագործումը: Շուկայական ակտիվության «ծանրության» կենտրոնում …

Ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները կորպորատիվ կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման համակարգում

22500դրամ
45էջ
Դիպլոմային

Այսօր թվային տեխնոլոգիաները մեծ նշանակություն ունեն ինչպես բնակչության առօրյա կյանքում, այնպես էլ տնտեսության ցանկացած ոլորտի կազմակերպությունների գոյության ու գործունեության մեջ։ …