Ինտերպոլացիա

53000դրամ
56էջ
Դիպլոմային

Ինտերպոլացիան տվյալ դիսկրետ տվյալների հավաքածուից պարզ ֆունկցիա ստանալու մեթոդ է, որպեսզի ֆունկցիան անցնի տրամադրված տվյալների կետերով: Սա օգնում է որոշել …

Դեբիտորական պարտքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն (Մեկս Ակմե ՍՊԸ Հաշվապահական ընկերություն)

25500դրամ
51էջ
Դիպլոմային

Դեբիտորական պարտքերի առկայությունը վկայում է կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի կրճատման, դրամական միջոցների` սառեցված վիճակում գտնվելու մասին: Ընդ որում դեբիտորական պարտքերի` …

Բուհական լոկալ ցանցի արդյունավետության բարձրացման ուղիների ուսումնասիրում եվ իրականացում

56500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

Մինչ օրս ԲՈՒՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների արդյունավետությունը մեծապես կախված է համակարգչային տեխնոլոգիաների գրագետ օգտագործումից, մասնավորապես՝ լոկալ ցանցի կազմակերպման մեթոդից: Տեղական ցանցն …

Լոգիստիկայի դերը կազմակերպության գործունեության կայունացման գործում (տրանսպորտային լոգիստիկայի օրինակով)

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Մեր հանրապետությունում լոգիստիկ համակարգերի կիրառությունն անշուշտ հեռու է կատարյալ լինելուց, սակայն չի կարելի անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ թե՛ գործարարների …

Կազմակերպությունների ռազմավարական զարգացման այլընտրանքային ուղիների վերլուծությունը («Թայգր Գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով)

24500դրամ
49էջ
Դիպլոմային

Ռազմավարական կառավարումը կազմակերպության նպատակամետ գործունեության համար ռազմավարական որոշումների ընդունման գործընթաց է, որն ուղղված է տնտեսական ռազմավարության ընտրությանը, դրա կենսագործման ապահովմանը …

Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի ներդրումային հնարավորությունների վերլուծություն

35500դրամ
71էջ
Դիպլոմային

1990-ական թվականների խորը ճգնաժամից հետո Հայաստանի էներգետիկայի սեկտորին բնորոշ է զարգացած, այլ ոչ թե ձևավորվող շուկայական տնտեսությամբ երկրներին հատուկ կայունություն: …