Հետաքրքրաշարժ վարժությունները որպես ուղղագրական կարողության ձևավորման միջոց

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Հայերենի հնչյունների ու տառերի միջև սկզբնական շրջանում եղած պարզ համապատասխանությունը փոփոխվելու հետևանքով ստեղծվել է հնչման ու գրություն նոր հարաբերություն: Այդ …

Տերմինային արժեք ունեցող նորաբանություններ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Հ. Պետրոսյանը, ուսումնասիրելով տերմինների առանձնահատկությունները, նշել է տերմինների առաջացման աղբյուրները: Տերմինակազմության հիմնական աղբյուրը լեզվի բառակազմական ներքին հնարավորություններն են։ Լեզվի ներքին …