Տերմինային արժեք ունեցող նորաբանություններ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Հ. Պետրոսյանը, ուսումնասիրելով տերմինների առանձնահատկությունները, նշել է տերմինների առաջացման աղբյուրները: Տերմինակազմության հիմնական աղբյուրը լեզվի բառակազմական ներքին հնարավորություններն են։ Լեզվի ներքին …