Ժամանակակից էթոլոգիական տեսություններ

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Էկոլոգիական տեսությունները վերաբերվում են մարդաբանության ոլորտին, նվիրված են վարքային մարդաբանությանը, որը ձևակերպված է որպես «մարդու էթոլոգիա»։ Նոր զարգացող գիտաճյուղ է, …