Ընտրական գործընթացի կազմակերպումը ՀՀ-ում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ընտրական համակարգը ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման կարգն է, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքների որոշումը ներկայացուցչական մարմինների, մի շարք պետական բարձրագույն մարմինների …

Ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ըստ էության, բնորոշ են ՀՀ ընտրական համակարգին հատուկ բոլոր առանձնահատկությունները:  Միևնույն ժամանակ վերջիններս ունեն նաև այլ …