Պլատոնի իրավափիլիսոփայկան հարցերը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Անտիկ շրջանում բարձրագույն արժեք է հռչակվել համակողմանի զարգացած մարդու գաղափարը: Պլատոնը(Ք.ա. 427-347), դիտարկելով պետականության և հոգու դաստիարակության հարցերը, արծարծում է …

Գ. Վ. Ֆ. Հեգելի իրավունքի փիլիսոփայություն

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հեգելը (1770-1831) ձգտում էր փիլիսոփայությունը մոտեցնել գիտությանը: Հեգելի արժեքաբանական մոտեցումները բաժանվում են երեք խմբի՝ տրամաբանության փիլիսոփայություն, բնափիլիսոփայություն և ոգու փիլիսոփայություն։ …